معوقات مزدی رانندگان مرکز بهداشت شهرستان پهره

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، رانندگان خودروی مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر ۴ ماه است که مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده و طلبکارند.

مطالبات مزدی رانندگان مرکز بهداشت در حالی است که خودرو متعلق به خود رانندگان بوده و استهلاک و سوخت آن نیز بر عهده ی آنهاست.

رانندگان مرکز بهداشت از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد کرده و گفتند: ”با وجود شیوع ویروس کرونا شیفت کاری ما به ۱۱ ساعت افزایش یافته که کادر اجرا در دو نوبت صبح و عصر به مرکز بهداشت مراجعه می کنند و ما مشغول سرویس دهی هستیم.“

آنها در ادامه به گزارشگر کمپین گفتند: ”با شرایط پیش آمده و وضعیت نابسمان اقتصادی، استهلاک خودرو، مخارج زندگی، قسط و اجاره ها حقوق ما چهار ماه تاخیر دارد و از آنجایی که هیچ منبع درآمدی نداریم باعث وضعیت بد معیشتی ما شده است.“

لازم به ذکر است در روزهای اخیر کادر درمان بیمارستان هاشمی رفسنجانی ریگان نیز به دلیل معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*