چرا برخی صلح و سازش های طوایف بلوچ، دوباره رنگ خون می گیرد


در سال اخیر چندین جلسه صلح با حضور معتدمین خوشنام از جمله ملا کمال بلوچ صورت گرفته که مانع از شکل گیری درگیری های خونین شده است. یکی از مهم‌ترین این موارد قتل مرحوم عبدالغفور نارویی بود که وارد انتقام جویی شخصی نشد. مورد دیگر سازش بعد از اختلاف منجر به مرگ جوانی از یکی از طوایف بود ولی به یکباره روند مثبت صلح آنها به ترور طرف دیگر تبديل شد.

نگرانی هایی وجود دارد که “عامل غیربلوچ” آتش کینه را شعله ورتر میکند. ای ملت بلوچ اتحاد و برادری ما و کنار گذاشتن اختلافات و دور شدن از افراد مغرضِ اختلاف افکن تنها راه رهایی ما از دست بیگانگان و غیربومیان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*