خسارت ۱۱۰ میلیون تومانی به شبکه برق بلوچستان و سیستان

رسانک/ در پی بارش باران های تابستانی اخیر در استان بلوچستان و سیستان شبکه های برق بنپور و گِه دچار خسارات شدند.

عوض زاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق بلوچستان و سیستان گفت: بر اثر وقوع تند باد و باران شدید فصلی روز دوشنبه، ۶ مرداد ماه ۹۹ یکصد و ده میلیون تومان به شبکه برق شهرستان های بنپور و گِه خسارت وارد شد.

او ادامه داد: ۹۰ میلیون تومان از این خسارات مربوط به بنپور و ۲۰ میلیون تومان از خسارات ناشی از بارندگی مربوط به شهرستان گه می باشد.

شبکه های فرسوده برق رسانی و عدم رسیدگی به آن از جمله دلایل بالا بودن خسارات اینگونه موارد میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*