رزمايش بی ثمر سپاه تروریستی پاسداران و آسیب های آن به خانه های مردم در سواحل بلوچستان

به گزارش رسانک امروز ۶ مرداد ماه ۹۹ در رزمایش بی مورد سپاه تروریستی پاسداران در بخش لیردف، دهستان سورک باعث ترک خوردن خانه های مردم شد.

بر اساس گزارش های رسیده به رسانک در رزمایش موشکی بی ثمر و بی مورد سپاه در منطقه ای که بافت فرسوده و قدیمی خانه ها با کوچکترین لرزش و یا صدایی تکان خورده و یا تخریب می شوند، بسیاری از خانه ها ترک برداشته اند.

رزمایش های پوشالی با بودجه های کلان در حالی انجام می شوند که با همین بودجه ها می شد کل فقر و محرومیت یک منطقه از بلوچستان را از بین برد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*