شکسته شدن سد روستای دهندران در منطقه رمشک

شکسته شدن سد روستای دهندران در منطقه رمشک که محصولات تنباکو و خرمای کشاورزان را هم با خودش برد.
سد سنگی که دو سال پیش برای کمک به مردم و کشاورزان روستای دهندران در مواقع خشکسالی ساخته شد اما با گذشت یکسال از ساخت آن دچار ترک برداری شد، مسئولین قول هایی برای پیگیری و ترمیم این سد داده بودند اما خبری نشد تا دیروز ۳ مرداد ماه که طغیان رودخانه و شکستن سد همه ی محصولات تنباکو و خرمای این کشاورزان مظلوم را با خودش برد.

آیا کسی پاسخگوی این کشاورزان سیل زده هست ؟؟
همچنین سد روستای چاهان که بزرگترین سد منطقه رمشک می باشد در حالت نیمه شکسته بوده و ترک های زیادی برداشته که هر روز احتمال شکستن آن وجود دارد.

اگر این اتفاق وحشتناک رخ بدهد با توجه با حجم عظیم آبی که در خود جای داده است چهار پنج روستای زیر دست سد را به همراه تمام محصولات کشاورزیشان با خود خواهد برد!
تا فرصت هست کاری کنید…؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*