خسارت توفان به شبکه برق ۱۹ روستای جاشک

به گزارش رسانک، باد شدید و توفان در روز گذشته ۴ مرداد ۹۹ در بخش لیردف جاشک به دستکم ۱۹ روستای این بخش خسارت قابل توجه ای وارد کرده است.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در این باره گفت: باد شدید و توفان روز گذشته در بخش لیردف جاشک باعث خسارت به شبکه برق رسانی ۱۹ روستای این بخش شد.

وی شنبه در جریان بازدید از شبکه های آسیب دیده لیرددف جاشک افزود: خسارت توفان به شبکه برق لیردف جاشک ۱۰۰ میلیارد ریال بر آورده شده است.

وی بیان داشت: در این توفان ۲۴ پایه شبکه فشار متوسط و هفت هزار و ششصد متر شبکه برق خسارت دید.

وی ادامه داد: بر اثر این توفان شدید برق ۲۴ روستای بخش لیردف دچار اختلال شد که با تلاش پنج اکیپ بهره برداری برق این روستاها کمتر از ۲۴ ساعت وصل شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*