مولوی عبدالرحمن سربازی: شرم بر دولتمردان ایران باد

رسانک/ مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه شهر چهبار در مراسم نماز جمعه روز گذشته ۳ مرداد گفت: “این گرانی‌ها مشکلات دیگری را در پی دارند، باید در سیاست‌ها تجدید نظر شود، بطور نمونه من سال ۴۷ با دو هزار تومان به حج رفتم و آن‌زمان صد تومان ایرانی معادل هفتاد درهم اماراتی بود؛ سقوط کردن ارزش پول ملی حیثیت و آبروی یک کشور است، شرم بر شما باد که این گرانی را بوجود آوردید و با این گرانی انواع مفاسد زنا، بی حیایی، دزدی و راهزنی رواج پیدا می‌کند.”

عدم توانایی رژیم جمهوری اسلامی در مدیریت از یک سو و اختلاس و فساد اداری مقامات آن باعث تورم بسیار شدیدی شده که توانسته فشار زیادی به قشر کم درآمد جامعه بیاورد.

در استان بلوچستان و سیستان و مناطق منفک شده و بلوچ نشین نیز بدلیل سیاست گسترش فقر تحمیلی در چند دهه اخیر این فشارها بیش از پیش حس می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*