ارتقاء دهستان کیشکور به بخش با نبود حداقل امکانات

رسانک/ دهستان کیشکور در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۹۸ به بخش ارتقا یافت که تاکنون هیچ امکاناتی برای آن فراهم نشده است.

بخش کیشکور شهرستان سرباز در شرایطی با ده ها آبادی از دهستان به بخش ارتقاء یافته که مردم آن از حداقل امکانات رفاهی و آموزشی محروم هستند.

روستاهای کیشکور با نبود ساختمان بخشداری، راه مواصلاتی مناسب، نبود بانک و همچنین فاقد بودن آنها به خطوط ارتباط مخابراتی و اینترنتی مناسب به بخش ارتقا یافت.

اهالی کیشکور برای کوچکترین کار بانکی مجبور به طی مسافت طولانی برای مراجعه به بانک در روستای نصیرآباد هستند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر ارتقا دهستان به بخش و بخش به شهرستان را در بلوچستان در دستور کار خود قرار داده است تا زمینه تقسيم استان بلوچستان و سیستان را فراهم کند در حالی که این مناطق و شهرستان های جدید ابتدایی ترین امکانات خدماتی را هم ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*