لزوم تشکیل حکومت سکولار و گذر از جمهوری اسلامی

رسانک/ چه حکومتی سکولار است؟!
سکولار به حاکمیتی گفته می شود که نه باورهای مذهبی را پشتیبانی می‌کند و نه با آن‌ها مخالفت می‌کند. یک دولت سکولار با تمامی شهروندان فارغ از دینداری یا بی‌دینی‌شان، یکسان رفتار می‌کند. در بیشتر حالات چنین دولتی دین رسمی یا چیز مشابهی ندارد.

با این تعریف؛ پس از گذشت چهار دهه از شورش سال ۱۳۵۷ موسوم به انقلاب اسلامی ایران هیچ یک از اقلیت های مذهبی و ملی در جغرافیای ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده اند.

این مهم نه تنها شعاری غیرواقعی از بنیانگذاران این شورش بود بلکه اکنون فشارهای مذهبی و دینی روند رو به افزایش داشته است.

دخالت های نمایندگان علی خامنه‌ای در استان های مختلف من جمله بلوچستان در امور مذهبی اکثریت ساکنان آن از یک طرف و از طرف دیگر احضار و بازداشت های فراقانونی روحانیون اهل سنت زمینه را هرچه بیشتر برای مبارزه ای همگانی برای عبور از این رژیم دیکتاتوری مذهبی فراهم کرده است.

این ستم و فشارهای مذهبی در بلوچستان، الاحواز، کوردستان و ترکمن صحرا به مراتب بیشتر از سایر مناطق بوده زیرا غالب ساکنان این سرزمین ها مذهبی غیر از آنچه که رژیم جمهوری اسلامی می خواهد، دارند.

از اینرو مبارزه ای مسالمت آمیز و مدنی با رژیم جمهوری اسلامی ایران لازمه رهایی از این بن بست میباشد تا ملل تحت ستم بتوانند با تشکیل حکومت های فدرال، دمکراتیک و سکولار به حقوق خود دست یابند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*