ضعف مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی مشهود است

رسانک/ شرایط استان بلوچستان و سیستان در آستانه یک بحران است.

فداحسین مالکی نماینده رژیم در مرکز بلوچستان شهر دزاپ به عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در رابطه با وضعیت شیوع اپیدمی کرونا و تداوم روند افزایش شمار مبتلایان به آن گفت: تاکنون چندین مرحله با وزیر بهداشت صحبت و تقاضا کرده ام معاون وزیر، آقای حریرچی به استان سفر و با مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی صحبت کند.

وی ادامه داد: با وجود زحمت کادر پزشکی استان مشکل مدیریتی در دانشگاه های علوم پزشکی نصرآباد، دزاپ و پهره مشهود است.

شیوع پیک دوم ویروس کرونا در استان بلوچستان و سیستان بسیار خطرناک تر از قبل بوده و شمار مبتلایان به آن از مرز ده هزار نفر گذشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*