آزاد شدن حافظ اصغر کوهی از زندان مرکزی دُزاپ

به گزارش رسانک صبح امروز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۹۹ حافظ اصغر کوهی با وثیقه سنگین دويست میلیون تومانی از زندان دزاپ آزاد شد.

حافظ اصغر کوهی که در هفتم آذر ماه ۹۸ همراه مولوی فضل الرحمن کوهی از روحانیون منتقد رژیم جمهوری اسلامی ایران و امام جمعه پشامگ، به مشهد رفته بود بازداشت شد.

بازداشت های خودسرانه و بدون نشان دادن حکم دادگاه و تفهیم اتهام از سوی نیروهای امنیتی و نظامی ایران در بلوچستان به وفور انجام می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*