گرما، عقرب و کرونا در کمین زندگی سیل‌زدگان منطقه گیاوان زمین

رسانک/ پنج ماه از زندگی سخت سیل زدگان ۱۳۶ خانوار روستاهای زاچ ، داربست و ده تنکول در منطقه گیاوان زمینِ اقلیم بلوچستان می گذرد که در کمپ‌های هلال احمر روزگار می‌گذرانند.

گرما، نبود برق و آب و نیش عقرب و این اواخر کرونا، طاقت همه چیز را از آنها گرفته است. روستائیانی که نمی‌دانند برای خانه‌خرابی شان گریه کنند یا عزا‌دار کودکانشان باشند که از گرما در گهواره جان خود را از دست می‌دهند.

این شهروندان که از ۲۲ دیماه سال ۹۸ به این کمپ‌ها آمده‌اند، می‌گویند: “آن موقع چله زمستان بود و پناهگاه‌مان همین چادرهایی است که شب هنگام مثل یخچال سرد بود و حالا هم که چله تابستان و گرما است و چادرها برایمان حکم تنور را دارند”.

مناطق منفک شده از استان بلوچستان و سیستان با سیاست های فاشیستی رژیم حاکم در ایران در بدترین شرایط معیشتی و اقتصادی قرار گرفته اند.

این در حالی است که برخی از نمایندگان تندرو و افراطی که دشمنان هویت ملت بلوچ هستند همچنان در تقسيم بلوچستان دارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*