غرق شدن یک نوجوان در شمال بلوچستان

به گزارش رسانک امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۹۹ یک نوجوان ۱۷ ساله در رودخانا زهک غرق شد.

این نوجوان به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا در رودخانه زهک غرق شد.

در ماههای اخیر و باتوجه به گرمای هوا بسیاری از شهروندان استان بلوچستان و سیستان جهت آب‌تنی به رودخانه ها می روند که این آمار روز به روز در حال افزایش است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*