طعمه حریق شدن چندین اصله نخل در چاه کیچی شهرستان دلگان

به گزارش رسانک روز گذشته ۱۹ تیر ماه ۹۹ در پی آتش سوزی عظیم در چاه کیچی شهرستان دلگان ۴۸ اصله درخت خرما طعمه حریق شد.

این آتش سوزی شب پنج شنبه در چاه کیچی دلگان آغاز شده بود و با تلاش مردم محلی پس از چندین ساعت مهار شد.

در پی این آتش سوزی به یکی از کشاورزان چاه کیچی خسارت قابل توجهی وارد شده است.

علت آتش سوزی و میزان خسارت هنوز مشخص نیست.

با توجه به آتش سوزی های مشکوک اخیر و در اختیار نگذاشتن امکانات اطفا حریق به کشاورزان بلوچ از سوی دولت یکی از اصلی ترین دلایل بروز خسارات زیاد در این آتش سوزی ها میباشد که همین امر سالانه باعث از بین رفتن بخش عمده ای از کشاورزی بلوچستان شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*