هنر بلوچستان

✍️خیرالنساء امیری

هنر جاندار سرزمینم بلوچستان را باید ستود. روحش لطیف است مبادا گزند ببیند. یکی از سرمایه های بی بدیل و بی نظیر در بلوچستان هنر و صنعت وزین سوزن دوزی است.

سوزن دوزی را می توان عصاره درد دل های زنانه و بازتاب خاطرات تلخ و شیرین قومی در طول تاریخ برشمرد که خود آمیزه ایی ذهنی از آهنگ و ریتم حرکت دست ها است که منجر به پدید آمدن آثاری جان دار و جاودانه بر تار و پودی سرد و بی روح می گردد.

زنان و دختران سرزمین زیبایم با انتخاب نخ و پارچه طرح ها و نقش هایی جسورانه و بی بدیل می آفرینند. طرح ها و نقش هایی که برآیند سنتی هزاران ساله می باشد و آدمی متحیر از آن است که این همه در کجا، چگونه و توسط کدامین ذهن پویا پدید آمده و شکل گرفته و زینت بخش محفل گرم سوزن، نخ و پارچه گردیده است. آری سوزن دوزی برای زنان و دختران سرزمینم چون آب مایع حیات است.

زنان سرزمینم با دستان خویش چنان اقتصاد خانواده را می چرخانند که گویی روزگار هیچ ناملایمتی نکرده و او محتاج هیچ اندوخته ای جز او نیست.

این صنعت مقدس روح را می نوازد چرا که با ما عجین است و ما را باکی از ناملایمات نیست. تو را می ستایم ای دختر و ای زن بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*