غارت دریای بلوچستان با مشارکت چینی‌ها و دزدان ایرانی!

رسانک/ معین‌الدین سعیدی، نماینده رژیم در چهبار درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در دریای بلوچستان گفت:

با فعالیت این کشتی‌ها، حجم ذخایر آبزیان به‌شدت کم شده و زیستگاه طبیعی ماهیان دچار مشکل شده است. اگرچه برخی از مقامات دولتی و نظامی می‌گویند کشتی‌ها چینی نیستند و شرکت‌ها ایرانی هستند اما گزارش‌های متقنی به ما رسیده است که شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند با مشارکت ۴۹ درصد چینی‌ها و ۵۱ درصد از افرادی که نمی‌دانم اصطلاح ژن خوب برایشان به کار ببریم یا نه!

سعیدی ادامه داد: این کشتی‌ها براساس دستورالعمل‌های خود باید حداکثر تا ۱۲ مایلی آب‌های ساحلی جلو بیایند اما حتی تا هشت مایلی هم پیش‌روی می‌کنند.‌

وی اظهار داشت : متأسفانه اتفاقی که می‌افتد، این کشتی‌ها رادارهای ردیابی را موقع شب خاموش می‌کنند و از این طریق وارد محدوده‌های آب‌های ساحلی می‌شوند و تمام ذخایر آبزیان ما را دچار مشکل می‌کنند.

پ. ن: رژیم جمهوری اسلامی ایران با قرارداد همکاری بیست و پنج ساله با چینی ها عملا در حال چپاول سرزمین های ملل تحت ستم است. سپاه تروریستی پاسداران نیز که بعد از تحریم های آمریکا متضرر شده در رأس این چپاول و “استعمار مدرن” قرار دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*