نجات نهنگ در معرض انقراض توسط صیادان بلوچ

به گزارش رسانک روز گذشته ۱۶ تیر ماه ۹۹ صیادان با وجدان بلوچ نهنگ منحصر به فرد و در معرض خطر انقراض را از مرگ حتمی نجات دادند.

صیادان شجاع و با وجدان بلوچستانی با مشاهده نهنگ خشمگین اسیر شده در میان تورها با از جان گذشتگی و شجاعت تمام به داخل آب پریده و اقدام به گشودن بندها از اطراف حیوان کردند.

این اقدام در میان آب‌های خروشان دریای بلوچستان، در جایی که گاهاً شاهد صید ترال و تخریب بستر هستیم، رخ داده بطوری که نجات جان نهنگ مذکور ساعت‌ها به طول انجامیده و سپس با درایت و رشادت صیادان حامی حیات وحش با موفقیت و بدون آسیب رسیدن به گونه و صیادان و تجهیزات صیادی به پایان رسید.

در همین رابطه وحید پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بلوچستان و سیستان گفت: نهنگ نجات یافته از گونه گوژپشت و در معرض خطر انقراض بوده که در نظر است از صیادان شجاع بلوچستانی در مراسمی دعوت به عمل آورده و با اهدای لوح و هدیه مورد تقدیر قرار گیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*