مرکز بلوچستان، کانون بحران کرونا در استان

به گزارش رسانک امروز سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه ۹۹ سید محمد هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزاپ گفت: با توجه به تراکم جمعیت در دزاپ و ترددهای زیاد در حال حاضر، این شهر به عنوان نقطه قرمز و کانون اصلی بحران کرونا در استان بلوچستان و سیستان است.

این در حالی است که شهرهای نصرآباد، پهره و چهبار نیز در وضعیت قرمز و سایر شهرها نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

وی ادامه داد: در ابتدای بحران و تا قبل از سال نسبت به سایر نقاط کشور وضعیت مطلوبی داشتیم ولی متاسفانه در تعطیلات عید با ورود بیش از ۱۲۰ هزار نفر مسافر به استان بلوچستان و سیستان و از طرفی در تعطیلات عید فطر و ترددهای بین شهری هم استانی ها، روند بیماری صعودی شد.

وی همچنین گفت: موارد مثبت آزمایشگاهی کرونا در استان بلوچستان و سیستان به ۸ هزارو ۱۵۸ نفر رسیده است و در حال حاضر ۳۱۱ بیمار مشکوک و مثبت کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند و علاوه بر آن۳۱۱ مورد مثبت کرونا تا این لحظه جان خود را از دست داده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزاپ گفت: تمامی تخت های بخش های بحران و مراقبت های ویژه کرونا در بیمارستانهای استان درحال تکمیل شدن است و یکی از مهمترین از راههای برون رفت بحران عزم جدی مردم در رعایت اصول بهداشتی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*