اختصاص رتبه نخست کاهش تصادفات فوتی و کشته های سر صحنه کشور به بلوچستان و سیستان

رسانک/ استان بلوچستان و سیستان در سه ماهه سال جاری در بین استان های ایران رتبه نخست کاهش تعداد تصادفات فوتی و کشته های سر صحنه را از آن خود کرد.

بر اساس بررسی های انجام شده در سه ماهه سال ۹۹، تعداد ۵۷ فقره تصادف فوتی در استان به ثبت رسید که در مقایسه با سال گذشته با ۱۲۰ فقره در مدت مشابه، کاهش حدود ۵۳ درصدی داشته است.

همچنین تعداد کشته های سر صحنه سوانح رانندگی این استان نیز در این مدت نیز ۷۰ نفر بود که نسبت به سال گذشته با ۱۵۱ نفر کاهش حدود ۵۴ درصدی را نشان می دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*