نجات یک سر تمساح از داخل تونل نصب تجهیزات سد پیشن

به گزارش رسانک امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۹۹ یک سر گانڈو (تمساح) پوزه کوتاه بلوچستانی که در داخل تونل نصب تجهیزات سد پیشن گیر کرده بود، توسط مردم نجات داده شد.

در همین رابطه، بهزاد دهواری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز گفت: یک سر تمساح پوزه کوتاه (گاندو) که داخل تونل نصب تجهیزات سد پیشن رفته بود زنده گیری و در برکه های پشت سد رهاسازی شد.

وی افزود: یک سر گاندو که داخل تونل نصب تجهیزات در قسمت زیرین سد پیشن رفته بود و احتمال تلف شدن گونه و نیز آسیب دیدن تجهیزات سد می رفت با همکاری همیاران و نگهبانان سد پس از چندین ساعت تلاش بالاخره با سلامت زنده گیری و در برکه های پشت سد رهاسازی شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*