خسارت بارش های اخیر به منازل مسکونی دستکم هجده خانوار در روستای نسفران

به گزارش رسانک، طی بارش های سنگین باران همراه با تند باد در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۹۹ که موجب جاری شدن سیل در رودخانه های فصلی در شهرستان گِه شده بود به منازل مسکونی و بافت های فرسوده روستائیان نیز خساراتی جدی وارد شد.

در بارندگی های دو روز اخیر منازل مسکونی دستکم ۱۸ خانوار در روستای نسفران آسیب جدی دید.

با توجه به اینکه اکثر منازل مسکونی این روستا فرسوده و در حاشیه رودخانه قرار دارد مردم هنگام بارندگی و طغیان رودخانه ها با دلهره در منازل خود حضور دارند.

گفتنی است که با توجه به اینکه ۴۱۶ خانوار در ملوران سکونت دارند و تعدادی زیادی از منازل مسکونی در سیل های اخیر آسیب دیده ، فقط ۱۹ واحد در طرح ستاد بازسازی سیل زدگان به این روستا اختصاص یافته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*