طوفان شن در اقلیم بلوچستان

به گزارش رسانک امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۹۹ بسیاری از مناطق اقلیم بلوچستان درگیر طوفان شن شد.

گردو غبار در مرکز بلوچستان شهر دزاپ در اولین ساعات بامداد امروز آغاز شد و فاصله دید را به سیصد متر کاهش داد.

همچنین شهرهایی در منطقه رودبارزمین و مرکزی بلوچستان از جمله پهره هوا به شدت بحرانی شد.

سیاست های اشتباهی برداشت آب های زیرزمینی و نتیجتاً خشک شدن زمین و بیابان زایی از سوی جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا بسیاری از مناطق اقلیم بلوچستان بصورت بیابان خشک درآید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*