سرقت اطلاعات چهل و دو میلیون کاربر نسخ غیر رسمی تلگرام در ایران

رسانک/ در روزهای اخیر سرقت اطلاعات چهل و دو میلیون کاربر ایرانی که از نسخه های غیررسمی تلگرام استفاده می کردند خبرساز شده است.

در چند سال گذشته عوامل رژیم با معرفی نسخه های غیر رسمی و قابل دسترس و آسان به کاربران فضای مجازی در ایران آنها را تشویق به استفاده از این نسخ کرده است تا بتوانند از شهروندان جاسوسی کنند.

بدون تردید نیروهای امنیتی رژیم ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها این نوع سرقت ها را از کاربران ایرانی انجام داده اند.

برای در امان ماندن از سرقت اطلاعات و دسترسی رژیم به اطلاعات شخصی بایستی اپلیکیشن های مورد نظر را از سایت های رسمی و بازار های قابل اطمینان دانلود شوند زیرا نسخی که رژیم ایران و رسانه های آن معرفی می کنند هرگز قابل اعتماد نیستند.

گروهخبریتحلیلی_رسانک

اینترنت #تلگرام #حکومت_دروغگو #رسانک

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*