بخشیدن اجاره یک ماه مغازه های پاساژ بسم الله شهرِ گه

به گزارش رسانک مالک پاساژ بسم الله شهر گه، در یک اقدام قابل تحسین اجاره یک ماه مغازه های این پاساژ را بخشید.

نادر جنگی زاده مالک پاساژ بسم الله گه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید۱۹ و کمک به کسبه این پاساژ، این عمل ستودنی را صورت دادند.

گفتنی است پیش از این در شهرستان گه در بخش بنت عبدالکریم رئیسی عضو سابق شورای اسلامی شهر بنت کرایه های پاساژ میر کمبر بنت را نیز بخشیده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*