غرق شدن یک جوان بلوچ در شهرستان سرباز

به گزارش رسانک روز جمعه ۸ فروردین ماه ۹۹ یک جوان اهل پیشن به نام جواد بیر فرزند انور در رودخانه “مَزَن کاوْر” غرق شد و جان خود را از دست داد.

در روزهای اخیر با توجه به بارش های مناطقی از بلوچستان بسیاری از آب رودخانه ها افزایش یافته و عبور افراد غیرممکن شده است.

لازم به ذکر است که بسیاری از رودخانه مسیر مواصلاتی ندارشته و مردم ناچارند از داخل رودخانه عبور کرده و به منزل یا محل کار بروند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*