سخنان “حاج حسین شه بخش” از معتمدین کورین در مقابل فرماندهان سپاه

رسانک/ روز گذشته ۱۰ اسفند ماه ۹۹ فرماندهان ارشد سپاه پاسداران برای جلب رضایت خانواده های قربانیان تیراندازی به مردم معترض این منطقه به کورین رفتند. 

سردار محمد کرمی فرمانده کل سپاه جنوب شرق به همراه چند تن دیگر از فرماندهان در این جلسه با معتمدین حضور داشتند. 

این در حالی است که قبل از این برخی مقامات حکومتی، نظامی و قضایی مردم معترض را “اشرار” خوانده بودند. 

حاج حسین شه بخش با صراحت رژیم جمهوری اسلامی را مقصر دانست و گفت: سال گذشته سالی پر بار و دارای دام و مراتع سرسبز بوده اما الآن خشکسالی همه این منطقه را فراگرفته و مردم کورین هیچ راهی برای امرار معاش جز سوختبری و گازوییل کشی  ندارند. تمام جوانان کورین از سر ناچاری و با توجه به اینکه تنها منبع درآمدشان همین سوختبری است به این کار روی آورده اند. 

 مردم هیچ اعتمادی نسبت به رژيم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ندارند و مبارزات خود را ادامه خواهند داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*