سازش دو طایفه و نجات یک زندانی از اعدام در دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰، صلح و سازش دو طایفه در شهر دُزاپ منجر به نجات یک زندانی محکوم به اعدام شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بلوچستان و سیستان در این باره گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف ۲۱ دزاپ ، اختلاف بین دو طایفه به سازش ختم و یک نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافت.

حمید رضا بندانی گفت: بر اثر وقوع یک فقره قتل عمدی، اختلاف و درگیری بین دو خانواده شدت گرفته بود که پس از دستگیری قاتل، اقدامات قانونی و قضایی در این زمینه و نیز تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای اخذ رضایت و صلح و سازش آغاز شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان ادامه داد: جلسه فوق العاده با حضور معتمدان و بزرگان طرفین برگزار شد که در این جلسه طرفین پرونده رضایت خود را اعلام درخواست مختومه شدن پرونده در دادگستری را داشتند و اعلام کردند هیچ گونه شکایتی از هم در مراجع قضایی و انتظامی نخواهند داشت.

بندانی در ادامه از تلاش اعضای شورای حل اختلاف مسجد مکی که در این زمینه خوب عمل کردند قدردانی کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*