بهانه های پوشالی برای تقسیم بلوچستان

رسانک/ ملت بلوچ اجازه اجرایی شدن طرح تقسیم استان بلوچستان و سیستان را نخواهند داد و در مقابل آن خواهد ایستاد. 

در حالی که افراد تندرو داخل استان خواستار تقسیم بلوچستان به چهار استان دیگر هستند، اکثریت مردم بلوچستان مخالف این طرح بوده و معتقدند این طرح به یکپارچگی و فرهنگ ملت بلوچ ضربه خواهد زد. 

در این میان، اما این طرح واکنش های زیادی از طرف مردم، فعالان سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی به همراه داشته است. 

بزرگترین مبارزه مدنی در توییتر رقم خورد بطوریکه واهمه رژیم جمهوری اسلامی را نسبت به این اتحاد و همدلی آزادگان را در برداشت و آن را به پایین آوردن سرعت اینترنت در بلوچستان وا داشت. 

این توفان توییتری نزدیک به یکصد هزار توییت و باز توییت به همراه داشت که این خود دلیل واضحی میباشد که مردم موافق این طرح نیستند. 

مردم و فعالان بلوچ این طرح را فقط انگیزه های، ملی و مذهبی میدانند، که یقینا اجرایی شدن آن، هیچ مصلحتی برای ملت بلوچ به همراه نخواهد داشت. 

 برخی از افراد تندرو و افراطی این طرح را با آوردن دلایل بسیار ضعیف همچون وسعت، جمعیت و دوری از مرکز را دلیل عقب افتادگی آن مطرح می کنند در حالی که تجربه این امر را ثابت کرده مناطق جدا شده از بلوچستان پس از منفک شدن به مراتب اوضاع بدتری به خود گرفته اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*