خبر

تلف شدن چهار راس گاو متعلق به یک دامدار مسن بدلیل خوراندن سم توسط یک شهروند در شهرستان دشتیاری

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ٩ بهمن ماه ۱۴۰۲، یک شهروند پرنفوذ در روستای نوبندیان واقع در شهرستان دشتیاری با نام “بخشی ایزدپناه” با ریختن سم در مقابل گاوهای یک …..ادامه خبر

خبر

جلوگیری شماری از شهروندان بلوچ از تصرف زمین هایشان توسط یک شرکت متعلق به سپاه پاسداران در دشتیاری

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ١٧ فروردین ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان و کشاورزان بلوچ در باهوکلات از توابع شهرستان دشتیاری با تجمع و اعتراض، جلوی کار شرکت ماهان، متعلق …..ادامه خبر