خبر

تعطیلی بیش از پنجاه درصد مراکز جامع سلامت در پهره/ کمبود هزار تخت بیمارستانی در بلوچستان و سیستان

رسانک/ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی پهره گفت: به طور میانگین بیش از پنجاه درصد مراکز جامع سلامت روستایی و خانه بهداشت ها در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی پهره …..ادامه خبر