خبر

چرا ما مردم بلوچ در این انتخابات شرکت نکنیم! سخنان ناصر بلیده ای در کنفرانس مشترک سہ ائتلاف

سخنان ناصر بلیده ای در کنفرانس مشترک سہ ائتلاف “کنگرہ ملیتھای ایران فدرال، شورای دموکراسی خواھان ایران و ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران” بتاریخ ۵ و ۶ ژوئن …..ادامه خبر

خبر

گزارشی از کنفرانس قرارداد هسته‌ای ایران و تأثیرات آن بر منطقه/ شركت ناصر بليده اى از بلوچستان در این كنفرانس

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ ، پارلمان اروپا با تلاش انجمن حمایت از اقلیت‌ها، کنفرانسی را در قالب وبینار با موضوعات انتخابات در ایران، قراداد اتمی …..ادامه خبر

خبر

گزارش جلسه مجازی هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال (سوئد) و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ کشور سوئد

به گزارش رسانک، روز گذشته ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، کنگره ملیت های ایران فدرال واحد سوئد در جلسه ای که بصورت آنلاین برگزار شد، با هیئتی از حزب چپ کشور …..ادامه خبر

گزارش

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

رسانک/ در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ھیئتی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال متشکل از آقایان حیمد تیموری و ناصر بلیده ای با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی در …..ادامه خبر

خبر

جلسه پرسش و پاسخ برخی از فعالان سیاسی بلوچستان (همایش ملی بلوچستان) با دبیر کل حزب مردم بلوچستان

کار در حزب مردم کاری جمعی است و من مجری برنامه های حزب برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه هستم. فعالیت های اعضا در حزب نمیتوانند شخصی باشند لذا برنامه من منطبق با برنامه حزب است. عضویت در یو ان پی او UNPO سازمان ملتهای بدون نماینده با بیش از۵۰ عضو و ریاست دو دوره این سازمان توسط اینجانب و کار درجهت اتحاد نیروهای سیاسی بلوچ برای رسیدن به حاکمیت ملی و تقویت حس ملت بودن بلوچ میتواند رسیدن به اهداف حزب را تسهیل بخشد. …..ادامه خبر