خبر

وضعیت نامناسب معلمان خرید خدمات در بلوچستان و بیگاری کشیدن آموزش و پرورش از این قشر

به گزارش رسانک، هزاران معلم خرید خدمات در نقاط مختلف بلوچستان بدلیل بی توجهی مسئولان به زندگی و کار آنها در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار گرفته و دچار چالش‌های عدیده‌ای …..ادامه خبر