خبر

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار درباره کشته شدن سوختبرها و قطع اینترنت در بلوچستان

رسانک/ روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای در ژنو خواستار تحقیقات درباره کشته شدن سوختبر ها در استان بلوچستان و سیستان ایران شد. …..ادامه خبر