خبر

نخستین گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل: «ایران همکاری نکرده و بی‌عدالتی‌ها بعد از مرگ مهسا امینی ادامه دارد»

رسانک/ صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲، اولین گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت های حکومتی در اعتراضات اخیر ایران به شورای حقوق بشر، …..ادامه خبر