خبر

بی تفاوتی مسئولان شهرستان سرباز و دولت نسبت به مشکلات اهالی روستای “سوهته ناگ” سرکور

به گزارش رسانک، در میان بی تفاوتی و بی توجهی عبدالناصر درخشان، عضو مجلس ایران، فرماندار و بخشدار شهرستان سرباز، اهالی روستای سوهته ناگ واقع در دهستان سرکور از توابع …..ادامه خبر