خبر

مولوی ساداتی: بی توجهی به مطالبات و فاصله زندگی مسئولان با مردم موجب نارضایتی شده است/ مردم خواهان کرامت انسانی و توجه به حقوق شهروندی هستند

به گزارش رسانک، روز جمعه ۶ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مولوی سید عبدالصمد ساداتی ضمن اشاره به تبعیض و نگاه امنیتی به مناطق ملی و مذهبی ، نادیده گرفتن مطالبات …..ادامه خبر