خبر

تجمع اعتراضی شهروندان سراوانی مقابل ساختمان اداره برق بدلیل صدور قبض‌های میلیونی

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، شهروندان سراوان با اعتراض از صدور قبض‌های میلیونی برای مشترکین مقابل ساختمان مدیریت برق سراوان تجمع کرده و خواستار پیگیری مسئولین …..ادامه خبر

خبر

شستونئے سیمسرا، مینئے تراکئے سئوبا زدگ بوتگاَنت یکّے چه اشِانی نیاما پجار کنگ بوتگ

رَسانک نیوز دوشمبهئے بانگواها ۹ بهمن ۱۴۰۲، زمینّی بَمبئے تراکئے سئوبا که سپاه پاسدارانا دمگ شستون کله گانئے سیمسرا زُمینئے چێرا کَلّ کُرتگ بوتگ سئے کَس بێران و دو کس …..ادامه خبر