خبر

مجروح شدن دو سوختبر بر اثر ‌واژگونی یک دستگاه خودروی سوختبر در شهر پیشین شهرستان راسک

به گزارش رسانک، شامگاه یکشنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، یک دستگاه خودروی سوختبر نیسان وانت در فلکه کوزه شهر پیشین شهرستان راسک واژگون گردید و دو سرنشین خودرو مجروح شدند. …..ادامه خبر

خبر

مرسادئے نیروانی تهلی کنگ گۆن بلۆچێن ٹێل کشانی گۆما و یک ماشینێئے چپّ بئیگ راسکئے پیرکئورئے تها

رَسانک نیوز پنچشمبه ۴ آبان ۱۴۰۲، مرسادئے نیروان پیرکئورئے سیمسرا که راسکئے شهرئے دَمگان اِنت گۆن ٹێل کشێن گاڑیانی دُمبال دئیگا، آیانی گۆما تهلی نشان دئینت. نیرو نزامیان، گۆن ٹێل …..ادامه خبر