خبر

تجمع شهروندان شهرستان شستون در مقابل فرمانداری این شهرستان بدلیل کدینگ کارت سوخت

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ١۴٠١، در پی فراخوان فرمانداری شهرستان شستون مبنی بر اجرای سیستم کدینگ برای کارت سوخت خودروهای این شهرستان بسیاری از شهروندان در …..ادامه خبر

خبر

کشته و زخمی شدن دستکم دو شهروند بلوچ در پی تیراندازی متقابل افراد مسلح در شستون (سراوان)

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، تیراندازی سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی سمند به سمت یک خودروی تویوتا و اقدام متقابل سرنشینان این خودرو در شهرستان شستون …..ادامه خبر