خبر

نشست “الویت های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی” با حضور مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در نروژ

به گزارش رسانک به نقل از گروه حقوق بشر بلوچستان، روز شنبه ١٨ فوریه مصادف با ٢٩ بهمن ماه ۱۴۰۱، نشستی تحت عنوان “اولویت‌های حقوق بشری؛ از امروز تا گذار …..ادامه خبر