خبر

توهین، افترا، تخریب و عوام فریبی؛ جمهوری اسلامی با تخریب مولوی عبدالحمید به دنبال چیست؟

رسانک/ روز یکشنبه ١۴ آبان ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری عصر هامون وابسته به سپاه پاسداران و از رسانه‌های تندرو و دروغ پراکن استان بلوچستان و سیستان، مولوی عبدالحمید را «تریبون دار …..ادامه خبر