خبر

قطع سخنرانی نماینده “گروه حقوق بشر بلوچستان” توسط نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ٢ فروردین ماه ١۴٠٢، نماینده جمهوری اسلامی سخنرانی خانم “صباح بندویی”، نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان (BHRG) را حین گزارش نقض حقوق بشر در بلوچستان …..ادامه خبر

خبر

مولوی فتحی محمد نقشبندی: همه می‌دانند که حافظ عبدالغفار در جریان ترور شهید جنگی‌زهی بی‌گناه است.

به گزارش رسانک، روز جمعه ١٢ اسفند ماه ١۴٠١ ، مولوی فتحی محمد نقشبندی ، پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی گفت: همه می‌دانیم که قاتل شهید مولوی جنگی زهی چه کسانی …..ادامه خبر

خبر

عفوبين الملل: موج وحشتناک اعدام هاى جديد با تشدید استفاده از مجازات اعدام علیه عرب ها، بلوچ ها و كوردها

به گزارش رسانک، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که بر اساس تحقیقات این سازمان به همراه بنیاد عبدالرحمان برومند جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته دستکم ٩۴ نفر را اعدام …..ادامه خبر