خبر

تخریب منزل مسکونی یک خانواده دوازده نفری بلوچ در چهبار توسط نیروهای نظامی و شهرداری

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، عوامل شهرداری چهبار (چابهار) با همراهی نیروهای نظامی، منزل مسکونی یک خانواده بلوچ دوازده نفری را که سالها در آنجا سکونت …..ادامه خبر

ارسالی شما

کپرنشین‌های چهبار

✍️پانیذ قهرمانی رسانک به نقل از ماهنامه خط صلح – مردم همچنان گرفتار کرونا بودند که خبر رسید کپرهای حدود سی خانوار از مردم منطقه‌ی حاشیه‌نشین جنگولک در شهرستان چابهار …..ادامه خبر