خبر

دولت‌ها و مجامع بین‌المللی چه اقداماتی برای توقف اعدام‌ها در ایران می‌توانند انجام دهند؟

رسانک/ اعدام‌ها در ایران توسط جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته و یکی از اقداماتی که بایستی توسط مردم، اپوزیسیون، سازمان ها و مجامع بین المللی …..ادامه خبر