محیط زیست بلوجستان

اجرای طرح “زمین و محیط پاک” توسط دانش آموزان روستای بندان در شهرستان سرباز

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، تعدادی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی “سمیه” در روستای بندان از توابع شهرستان سرباز در اقدامی زیبا و قابل تحسین، زباله …..ادامه خبر