خبر

انتقال امکانات اداره راهداری شهرستان سرباز باعث استعفای سرپرست مردمی این اداره شد/ مردم سرباز خواستار ماندن ریگی هستند

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۶ دی ماه ۹۹، مهندس محمد ریگی سرپرست اداره راهداری شهرستان سرباز به خاطر نبود امکانات مناسب و بی تفاوتی مسئولین اداره کل، برای خدمت …..ادامه خبر