خبر

بیانیه شدیداللحن مولوی محمدحسین گرگیج پیرامون حوادث اخیر کشور و جمعه سیاه دزاپ (زاهدان) 

رسانک/ مولوی محمدحسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت گالیکش در استان گلستان با اشاره به اعتراضات اخیر کشور به ویژه حادثه جمعه سیاه (٨ مهر ماه ١۴٠١) و کشتار نمازگزاران …..ادامه خبر

خبر

سکوت نکنیم

رسانک/ به بلوچ از سوی حاکمیت در ایران همواره به عنوان شهروند درجه چندم و نگاهی از بالا به پایین شده است و این، نتیجه اش سیاست های فقر تحمیلی، …..ادامه خبر