خبر

تعطیلی یک مدرسه در شهرستان مئگس بدلیل نزاع میان دانش آموزان و دخالت والدین زیر سایه مدیریت ضعیف مدرسه

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال نزاع چند دانش آموز در مدرسه دخترانه و پسرانه ای در روستای شهردراز شهرستان مئگس (مهرستان) در میان عدم مدیریت …..ادامه خبر

خبر

اے دراجێن رئوانکئے گوَستگێن رۆچ، منی سرجمێن سیاسی سپرئے وشترێن رۆچ بوتگ. داکتر مھرنگ بلۆچ

رَسانک نیوزئے سربوتگێن هالانی ردا، پنچشَمبِهئے رۆچا ۵ بهمن ۱۴۰۲، بلۆچ دارجێن رئوانکئے سرۆک داکتر مھرنگ بلۆچا مان چاگردی رسانکدر ایکسا نبشتگ که اے دارجێن رئوانکئے تها گوَستگێن رۆچ منی …..ادامه خبر

خبر

بلۆچ یکجھتی کمیٹیئے کاروان گۆن شالئے سر بئیگا مزنێن کچێئے مردمان وش آتکی کرتگ

رَسانک نیوز مرۆچی پنچشَمبِهئے رۆچا ۵ بهمن ۱۴۰۲، بلۆچ چُکچێنیئے بگیریا بلۆچ یکجھتی کمیٹیئے کاروان اسلام آبادا چه شالا سر بوتگ. ژوب، کچلاک، ھزار گنجیا کاروان گوَزان بوتگ و اۆدا مزنێن …..ادامه خبر

خبر

تصاویر دیگری از درگیری نیروهای نظامی با مردم معترض پس از توقیف خودروهای سوختبران در میناب

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت چندین خودروی سوختبر در روستای “مغ ابراهیمی” در نزدیکی شهر میناب، مردم تجمع اعتراضی …..ادامه خبر

خبر

تیراندازی به سمت سوختبران توسط نیروهای نظامی و اعتراض مردم به این اقدام فراقانونی در میناب

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، بدنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به سمت چندین خودروی سوختبر در میناب، مردم تجمع اعتراضی کرده و سپس نیروهای نظامی با …..ادامه خبر

خبر

تداوم درگیری مسلحانه در شهرستان راسک با استفاده از سلاح های توزیع شده سپاه و عدم دخالت نهادهای امنیتی 

به گزارش رسانک، شامگاه روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، در پی درگیری مسلحانه با استفاده از سلاح‌های سپاه توسط دو گروه از شهروندان در روستای گل کنڈ در یک …..ادامه خبر

خبر

سختی های سوختبران جهت پیدا کردن لقمه نان پس از مسدود کردن مسیر مرزی در منطقه مرزی کله‌گان شستون

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، مسدود کردن مرز کله گان در شستون (سراوان) و آتش زدن گالن های حاوی سوخت سوختبران توسط نیروهای نظامی، آنها را …..ادامه خبر

خبر

درگیری مسلحانه در شهرستان راسک با استفاده از سلاح های توزیع شده سپاه/ دستکم سه کشته و زخمی در پی یک درگیری

به گزارش رسانک، شامگاه روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، در پی درگیری مسلحانه با استفاده از سلاح‌های سپاه توسط دو گروه از شهروندان در روستای گل کنڈ در یک …..ادامه خبر