تخریب آرامگاه یکی از بزرگان بلوچ که سابقه مبارزه علیه جمهوری اسلامی را داشت

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، آرامگاه “آریان خان نارویی” از بزرگان طوایف بلوچ که سابقه مخالفت با جمهوری اسلامی ایران را داشت توسط افراد ناشناس تخریب شد.

گفتنی است شب گذشته آرامگاه سردار آریان خان نارویی از سرداران خوشنام بلوچ که سابقه سالها مخالفت با جمهوری اسلامی را در کارنامه خود داشته است

آریان خان نارویی در اوایل پیروزی جمهوری اسلامی به مخالفت با رژیم نوتاسیس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و پس از گذشت بیش از سه دهه زندگی در مهاجرت بر اثر کهولت سن وفات یافت و پیکر‌ او به زادگاهش به زابل منتقل و در همانجا به خاک سپرده شد و شامگاه روز یکشنبه آرامگاه وی توسط افراد ناشناس تخریب شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*