دستاوردی دیگر از مسئولینی بی کفایت: نانی گران و بی کیفیت بر سفره های مردم

به گزارش رسانک، تصاویر ارسالی از نانوایی های شهرستان هیرمند بخش کندو بیانگر کیفیت بسیار پایین نان در این شهرستان است.

 گفتنی است رژیم جمهوری اسلامی اقدام به توزیع آرد نامرغوب در سطح استان می کند که نتیجه آن نانی غیر قابل خوردن با قیمتی بسیار گزاف بر سر سفره مردمی است که بسیاری از آنها حتی قدرت خرید یک قرص نان به قیمت ۵۰۰۰ تومان را ندارند.

شرایط بد اقتصادی در این منطقه باعث شده است بسیاری از افراد شب را فقط با همین نان خشک سپری کنند که این قوت لایموت حاصلی جز بیماری و رنج برای کودکان گرسنه ندارد. 

لازم به ذکر است بی کفایتی مسئولین باعث شده است مردم بلوچستان جهت تهیه ساده ترین امکانات یک زندگی بسیار ساده و ابتدایی مانند آب، برق، گاز، بنزین و نان دچار مشکل باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*