ارسالی

یک عمر فریبمان دادند؛

کربلا نبود و دزاپ (زاهدان) بود؛

یزید نبود و “‌خامنه ای” بود؛

“حسین” تشنه لب نبود و‌ “خدانور” تشنه بود؛

طفلان مسلم وجود نداشت، هستی، اقبال، امید، احمدرضا، محسن و سدیس شهیدان ما بودند؛

آنکه راوی تلخ کشتار است، زینب نیست و‌ “صنوبر” نام دارد.

هرچه فریبمان دادند بس است، بلوچ بپاخیز چرا که کربلا که میگن همینجاست، نام اصلیش “بلوچستان” است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*